Mijn paard eet af en toe zijn eigen mest op, komt hij iets tekort?

Niet persé. Mest eten komt vaker voor bij paarden. Bij veulens is het zelfs normaal gedrag te noemen, omdat het op deze manier een gezonde bacterieflora op kan bouwen in zijn dikke en blinde darm.

Als volwassen paarden mestballen eten kán het duiden op een gebrek. Laat uw rantsoen dan eens nakijken door één van onze specialisten.

Echter, de volgende zaken kunt u zelf al afchecken:
  • Bevat het rantsoen bijvoorbeeld voldoende vezels/ruwvoer?
  • Wordt er misschien teveel energie verstrekt?
  • Krijgt het dier met zijn rantsoen voldoende vitaminen/sporen binnen?
  • Hangt er al een likblok in de stal? (zie ook de pagina m.b.t. de speciale H-Licks zout- en mineralen-liksteen)
  • Is het een vorm van verveling, m.a.w.: heeft het dier genoeg afleiding?
Soms biedt het gedurende een paar weken flink bijvoeren van een krachtvoer met een verhoogde vitaminen en mineralenbalansuitkomst (zoals bijv. Reform-Kruiden-Muesli, Muesli-zonder-Haver), maar er zijn ons ook gevallen bekend dat de paarden (wellicht uit gewoonte) desondanks doorgingen met het eten van mest.

Ook kan het verstrekken van een speciale mineralen liksteen (zoals de HAVENS H-Licks liksteen een uitkomst betekenen. Het is dan belangrijk te controleren of de liksteen ook voldoende verschillende mineralen en/of sporenelementen bevat (en niet alléén maar "zout").