CHIO AKEN live meemaken? HAVENS maakt het mogelijk voor jou!

Donderdag 01 juni 2023


Wij verloten:

 • 1 x 2 dagkaartjes voor de Deutsche Bank Stadion (Dressuur) op Woensdag (28.06.2023)
Op woensdag vind ook de HAVENS Paardenvoeders Dressuurprijs plaatst (Grand Prix CDI4*)

Hoe kan je meedoen?
Onder onze “volgers” van onze HAVENS Paardenvoeders Facebook pagina (vergeet dus niet om HAVENS Paardenvoeders te liken!) die dit bericht ook leuk vinden verloten wij 1 x 2 dagkaartjes.
Laat op Facebook weten met wie jij graag samen CHIO AKEN live wilt meemaken! Delen mag uiteraard ook.

Deelnamevoorwaarden: 
 1. Organisator van de actie: HAVENS Paardenvoeders, Mgr. Geurtsstraat 41, 5823 AC Maashees, Nederland.
 2. Deelname is gratis en is niet gerelateerd aan de aankoop van goederen of diensten. Een contante uitbetaling van de prijs, vervanging van de prijs, of overdracht van de prijs aan een andere persoon is niet mogelijk.
 3. U komt in aanmerking voor deelname als u woonachtig bent in Nederland of België, en deelneemt met een tijdige en correcte inzending conform de beschrijving van de prijsvraag. Medewerkers van HAVENS zijn uitgesloten van deelname, als ook familieleden van HAVENS-medewerkers.
 4. De foto’s die in het kader van deze actie geplaatst worden op onze Facebook-pagina, kunnen door HAVENS gebruikt worden voor commerciële doeleinden en op HAVENS-websites.
 5. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over deze actie moet u rechtstreeks contact opnemen met HAVENS Paardenvoeders en niet met Facebook.
 6. De actie begint op 1 juni 2023 en eindigt op 4 juni 2023.
 7. De winnaar wordt door HAVENS naar haar goeddunken geselecteerd, en bekend gemaakt op 5 juni 2023 op onze Facebook-pagina. Indien een winnaar niet binnen 3 werkdagen op de bekendmaking heeft gereageerd behoudt HAVENS zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie. Over de keuze van HAVENS voor de geselecteerde winnaars wordt niet gecorrespondeerd.  
 8. De tickets worden na bekendmaking na de bekendmaking van de winnaar per e-mail verstuurd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de winnaar hun emailadres doorgeven. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Zodra de e-mails per mail zijn verstuurd, is HAVENS niet meer aansprakelijk voor eventueel verlies van de tickets.
 9. HAVENS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer c.q. winnaar als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de actie, diskwalificatie of schade ontstaan tijdens het gebruik van de gewonnen producten.
 10. HAVENS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of de prijzen of deze voorwaarden te wijzigen zonder dat de deelnemer c.q. winnaar in verband daarmee aanspraak kan maken op vergoeding van enige geleden schade.
 11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist HAVENS.


 
Voeradvies nodig?

Of andere vragen omtrent voeding? Vul dan ons voeradviesformulier in, klik HIER.