HAVENS Facebook-actie Ferto-LAC 3

Vrijdag 20 januari 2023
Like, Comment & Win

Omdat een goede verzorging van drachtige en zogende merries enorm belangrijk is hebben we een leuke actie!

Wij verloten onder onze HAVENS Facebookfans 3 tegoedbonnen voor 50kg HAVENS Ferto-LAC 3 (in te leveren bij een HAVENS verkooppunt).
Hoe kun je meedoen?
 • Like onze Facebook-pagina
 • Like deze post
 • Schrijf onder de post wanneer je een veulen verwacht (datum)
Natuurlijk mag je dit bericht delen!

​Meedoen kan vanaf 21.01.2023 tot en met 25.01.2023

De winnaars worden rond 16:00 op donderdag 26.01.2023 bekend gemaakt op onze HAVENS Paardenvoeders Facebookpagina.

Wij wensen iedereen veel succes!
 

Deelnamevoorwaarden:
 1. Organisator van de actie: HAVENS Paardenvoeders, Mgr. Geurtsstraat 41, 5823 AC Maashees, Nederland.
 2. Deelname is gratis en is niet gerelateerd aan de aankoop van goederen of diensten. Een contante uitbetaling van de prijs, vervanging van de prijs, of overdracht van de prijs aan een andere persoon is niet mogelijk.
 3. U komt in aanmerking voor deelname als u woonachtig bent in Nederland of België, en deelneemt met een tijdige en correcte inzending conform de beschrijving van de prijsvraag. Medewerkers van HAVENS zijn uitgesloten van deelname, als ook familieleden van HAVENS-medewerkers.
 4. De foto’s die in het kader van deze actie geplaatst worden op onze Facebook-pagina, kunnen door HAVENS gebruikt worden voor commerciële doeleinden en op HAVENS-websites.
 5. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over deze actie moet u rechtstreeks contact opnemen met HAVENS Paardenvoeders en niet met Facebook.
 6. De actie begint op 21 januari 2023 en eindigt op 25 januari 2023.
 7. De 3 winnaars worden door HAVENS naar haar goeddunken geselecteerd, en bekend gemaakt op 26 januari 2023 op onze facebook-pagina. Indien een winnaar niet binnen 3 werkdagen op de bekendmaking heeft gereageerd behoudt HAVENS zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie. Over de keuze van HAVENS voor de geselecteerde winnaars wordt niet gecorrespondeerd.  
 8. De tegoedbonnen worden na de bekendmaking van de winnaars per post verstuurd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de winnaars hun postadres doorgeven. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Zodra de tegoedbonnen per post zijn verstuurd, is HAVENS niet meer aansprakelijk voor eventueel verlies van de tegoedbonnen.
 9. HAVENS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer c.q. winnaar als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de actie, diskwalificatie of schade ontstaan tijdens het gebruik van de gewonnen producten.
 10. HAVENS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of de prijzen of deze voorwaarden te wijzigen zonder dat de deelnemer c.q. winnaar in verband daarmee aanspraak kan maken op vergoeding van enige geleden schade.
 11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist HAVENS