Last minute winactie CHIO Aken

Maandag 19 juni 2023

Wil jij nog snel kaartjes bemachtigen voor CHIO Aken? Doe dan nu snel mee met onze win-actie!

Onder onze HAVENS Facebook-fans verloten wij: 

 • 1 x 2 dagkaarten voor CHIO Aken 'Deutsche Bank Stadion' zaterdag 01.07.2023

Hoe kun je kans maken?

 • Like onze Facebookpagina

 • Like dit bericht

 • Reageer op dit Facebook-bericht met wie jij graag wilt gaan en waarom!

Delen mag natuurlijk ook!

Deelname is mogelijk tot woensdag 21.06.2023 tot 10:00. Op dezelfde woensdag wordt om 12:00 de winnaar bekend gemaakt. Veel succes!

 


Deelnamevoorwaarden:

 1. Organisator van de actie: HAVENS Paardenvoeders, Mgr. Geurtsstraat 41, 5823 AC Maashees, Nederland.

 2. Deelname is gratis en is niet gerelateerd aan de aankoop van goederen of diensten. Een contante uitbetaling van de prijs, vervanging van de prijs, of overdracht van de prijs aan een andere persoon is niet mogelijk.

 3. U komt in aanmerking voor deelname als u woonachtig bent in Nederland of België, en deelneemt met een tijdige en correcte inzending conform de beschrijving van de prijsvraag. Medewerkers van HAVENS zijn uitgesloten van deelname, als ook familieleden van HAVENS-medewerkers.

 4. De foto’s die in het kader van deze actie geplaatst worden op onze Facebook-pagina, kunnen door HAVENS gebruikt worden voor commerciële doeleinden en op HAVENS-websites.

 5. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over deze actie moet u rechtstreeks contact opnemen met HAVENS Paardenvoeders en niet met Facebook.

 6. De actie eindigt op 21 juni 2023.

 7. Er wordt 1 winnaar door HAVENS naar haar goeddunken geselecteerd en bekend gemaakt op 21 juni 2023 op onze Facebook-pagina. Indien de winnaar niet binnen 3 werkdagen op de bekendmaking heeft gereageerd behoudt HAVENS zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie. Over de keuze van HAVENS voor de geselecteerde winnaars wordt niet gecorrespondeerd.

 8. De tickets worden na de bekendmaking van de winnaars per e-mail verstuurd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de winnaars hun e-mailadress doorgeven. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Zodra de tickets per e-mail zijn verstuurd, is HAVENS niet meer aansprakelijk voor eventueel verlies van de tickets.

 9. HAVENS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer c.q. winnaar als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de actie, diskwalificatie of schade ontstaan tijdens het gebruik van de gewonnen producten.

 10. HAVENS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of de prijzen of deze voorwaarden te wijzigen zonder dat de deelnemer c.q. winnaar in verband daarmee aanspraak kan maken op vergoeding van enige geleden schade.

 11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist HAVENS.