Deelnamevoorwaarden FB actie Bondj Kessel

Maandag 13 mei 2019
Op 21 mei a.s. bestaat onze dealer de Bondj in Kessel 3 jaar!
Om dit te vieren hebben we samen een speciale FACEBOOK WINACTIE voorbereid. Doe ook mee en maak kans op 1 van de 5 prijzenpakketten. (Zie Facebook)

Deelnamevoorwaarden:
 1. Organisator van de actie: HAVENS Paardenvoeders, Mgr. Geurtsstraat 41, 5823 AC Maashees, Nederland .
 2. Deelname is gratis en is niet gerelateerd aan de aankoop van goederen of diensten. Een contante uitbetaling van de prijs, vervanging van de prijs, of overdracht van de prijs aan een andere persoon is niet mogelijk.
 3. U komt in aanmerking voor deelname als u woonachtig bent in Nederland, en deelneemt met een tijdige en correcte inzending conform de beschrijving van de prijsvraag. Medewerkers van HAVENS zijn uitgesloten van deelname, als ook familieleden van HAVENS-medewerkers.
 4. De foto’s die in het kader van deze actie geplaatst worden op onze Facebook-pagina, kunnen door HAVENS gebruikt worden voor commerciële doeleinden en op HAVENS websites.
 5. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over deze actie moet u rechtstreeks contact opnemen met HAVENS Paardenvoeders  en niet met Facebook.
 6. De actie begint op 13 mei  2019 en eindigt op 19 mei 2019.
 7. De 5 winnaars worden door HAVENS (samen met de Bondj in Kessel) naar haargoeddunken geselecteerd, en bekend gemaakt op 21 mei 2019 op onze facebook-pagina. Indien een winnaar niet binnen 3 werkdagen op de bekendmaking heeft gereageerd behoudt HAVENS zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie. Over de keuze van HAVENS voor de geselecteerde winnaars wordt niet gecorrespondeerd.  
 8. De prijswinnaars ontvangen elk een tegoedbon welke alleen kan worden ingewisseld bij een HAVENS-dealer in Nederland of België.
 9. De tegoedbonnen worden na de bekendmaking van de winnaars per post verstuurd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de winnaars hun postadres doorgeven. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Zodra de tegoedbonnen per post zijn verstuurd, is HAVENS niet meer aansprakelijk voor eventueel verlies van de tegoedbonnen.
 10. HAVENS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer c.q. winnaar als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de actie, diskwalificatie of schade ontstaan tijdens het gebruik van de gewonnen producten.
 11. HAVENS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of de prijzen of deze voorwaarden te wijzigen zonder dat de deelnemer c.q. winnaar in verband daarmee aanspraak kan maken op vergoeding van enige geleden schade.
 12. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist HAVENS
Voeradvies nodig?

Of andere vragen omtrent voeding? Vul dan ons voeradviesformulier in, klik HIER.