Facebook winactie Opti-Grow

Zaterdag 02 september 2023
Like, comment en win!
En we gaan weer door met de volgende winactie! Op dit moment zullen de eerste veulentjes langzamerhand worden gespeend van hun moeder. Omdat een goede verzorging van de gespeende veulens erg belangrijk is, verloten wij het volgende onder onze HAVENS-Facebook fans:
 • 3 x een waardebon voor 50 kg Opti-Grow (veulenopfokkorrel, alleen inwisselbaar bij een regionale HAVENS-dealers).
Wat moet je doen om kans te maken?
 • Like onze Facebookpagina
 • Like dit bericht
 • Plaats in de comments een leuke foto
Delen en andere taggen mag uiteraard ook! De winnaars zullen bekend gemaakt worden op dinsdagochtend 5 september rond 10:00 op Facebook. Veel succes!
 
Deelnamevoorwaarden:
 1. Organisator van de actie: HAVENS Paardenvoeders, Mgr. Geurtsstraat 41, 5823 AC Maashees, Nederland.
 2. Deelname is gratis en is niet gerelateerd aan de aankoop van goederen of diensten. Een contante uitbetaling van de prijs, vervanging van de prijs, of overdracht van de prijs aan een andere persoon is niet mogelijk.
 3. U komt in aanmerking voor deelname als u de Facebookpagina van HAVENS volgt en woonachtig bent in Nederland of België, en deelneemt met een tijdige en correcte inzending conform de beschrijving van de prijsvraag. Medewerkers van HAVENS zijn uitgesloten van deelname, als ook familieleden van HAVENS-medewerkers.
 4. De foto’s die in het kader van deze actie geplaatst worden op onze Facebook-pagina, kunnen door HAVENS gebruikt worden voor commerciële doeleinden en op HAVENS-websites.
 5. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over deze actie moet u rechtstreeks contact opnemen met HAVENS Paardenvoeders en niet met Facebook.
 6. De actie eindigt op 04 september 2023.
 7. Er worden 3 winnaars door HAVENS naar haar goeddunken geselecteerd en bekend gemaakt op 05 september 2023 via Facebook. Indien een winnaar niet binnen 3 werkdagen op de bekendmaking heeft gereageerd behoudt HAVENS zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie. Over de keuze van HAVENS voor de geselecteerde winnaars wordt niet gecorrespondeerd.
 8. De waardebonnen worden na de bekendmaking van de winnaars per post verstuurd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de winnaars hun adresgegevens doorgeven. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Zodra de waardebonnen per post zijn verstuurd, is HAVENS niet meer aansprakelijk voor eventueel verlies van de vouchers.
 9. HAVENS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer c.q. winnaar als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de actie, diskwalificatie of schade ontstaan tijdens het gebruik van de gewonnen producten.
 10. HAVENS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of de prijzen of deze voorwaarden te wijzigen zonder dat de deelnemer c.q. winnaar in verband daarmee aanspraak kan maken op vergoeding van enige geleden schade.
 11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist HAVENS.