Hoe moet je een veulen voeren om OCD te voorkomen?

Opfokken van een gezond veulen begint bij de voeding van de merrie. Immers: al in de baarmoeder is het veulen afhankelijk van het rantsoen van de merrie. Juist hierom werd Ferto-LAC 3 Merriebrok ontwikkeld. Dit is een hoogwaardige brok voor de dragende en lakterende merrie. Het bevat alle nutriënten die van belang zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van het groeiende veulen.

Onder andere is extra koper toegevoegd, waarvan middels onderzoek is aangetoond dat dit een preventieve werking heeft op het optreden van OCD. Na de geboorte is het belangrijk om de zogende merrie Ferto-LAC3 te blijven voeren tot na het spenen. Dit om een gezonde melkgift te garanderen.

Na enkele weken adviseren wij om het veulen de Havens Opti-GROW Veulenkorrel bij te voeren. Dit product bevat onder andere melkeiwitten, extra vitaminen en een aangepaste dosering botmineralen (Ca, P en Mg). Hiermee kunt u uw veulen op een eenvoudige manier voorzien van alle benodigde nutriënten en OCD helpen voorkomen.